Vi planterade 5 sorter i höstas...
alla överlevde den extremt stränga vintern, det trodde vi inte.
Vackra?
Det är den fantastiska Constance Spry på dessa bilder
Återkommer i detta ämne längre fram.
Ci sentiamo!